Gwarancją wysokiej jakości wytwarzanych produktów oraz terminowo i kompleksowo realizowanych usług przy zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz dbałości o ochronę środowiska naturalnego jest Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-ENISO 3834:2-2007. Ponadto w Spółce wdrożona została Zakładowa Kontrola Produkcji zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1090. System jest certyfikowany przez UDT-CERT w Warszawie.

W 2003 roku w Spółce wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-EN ISO 3834:2-2007, pozwalający na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Ponadto w 2014 roku Spółka otrzymała Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z normą PN-EN 1090.

Poświadczeniem, iż Spółka działa zgodnie z wymaganiami wymienionych norm są następujące certyfikaty przyznane przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT z siedzibą w Warszawie:

  • Certyfikat nr CSJSB/062/2006 poświadczający zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004.
  • Certyfikat Systemu Jakości poświadczający jego zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834:2-2007.
  • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z normą PN-EN 1090.

 

„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. posiada również System Jakości w Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.