Mocną stroną „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. jest przede wszystkim posiadanie doskonale wyposażonego zaplecza warsztatowego oraz wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Świadczymy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, remontowe oraz serwisowe dla potrzeb budownictwa przemysłowego sektora energetycznego. Poniżej prezentujemy Państwu listę przedstawiającą niektóre z realizowanych przez naszą firmę prac.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów.

2012
2013
2014

 1a

 • Wymiana płyt korytkowych wraz z pokryciem na dachu budynku maszynowni na blokach 5-7.
 • Odtworzenie estakady zbiorczej.
 • Modernizacja sprężarkowni w zakresie zakupu i montażu dwóch filtrów samoczyszczących.
 • Modernizacja kotła na bloku nr 2 w zakresie:                     
  - obmurza,
  - przebudowy kanałów spalin na odcinku kocioł-elektrofiltr,
  - zasuw prętowych podajników wegla,
  - wymiany kolan pary wtórnie przegrzanej i zaworów bezpieczeństwa na zimnej i gorącej szynie.

 • Modernizacja kotła nr 4-6 w zakresie układu podawania złoża.
 • Modernizacja kotła nr 1 w zakresie wykonania oprzyrządowania rurociagów głównych do pomiarów i badań diagnostycznych.
 • Modernizacja instalacji zraszania przenośników popiołowych do pompowni wód ściekowych rekultywacji do W-III.
 • Modernizacja układu wody do potrzeb odpopielania.
 • Nawęglanie - bunkier szczelinowy - montaż suwnicy wraz z torem jezdnym na poz. 15m.
 • Modernizacja kotła nr 1 w zakresie stacji BTG zaworów bezpieczeństwa pary wtórnej "zimniej szyny" i schładzacza pary wtórnie przegrzanej.
 • Modernizacja kotła nr 1 w zakresie przebudowy kanałów spalin na odcinku kocioł-elektrofiltr.

2a

 • Zmiana konstrukcji kanałów tłocznych wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego na blok nr 2.
 • Modernizacja ukladu wody do instalacji nawilżania popiołu ze zbiorników retencyjnych.
 • Prace rozbiórkowe budynków i budowli - uwolnienie terenu pod IOS 4-6.
 • Kolektor 1,2 Mpa - wykonanie nowego połączenia kolektora północnego z kolektorem południowym w rejonie bloku nr 6.
 • Modernizacja rurociągów parowych 1,2 Mpa do odbiorców ciepła - PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów oraz pralnia "ELBEST" sp. z o.o.
 • Modernizacja kotła nr 3 w zakresie wykonania oprzyrządowania rurociagów głownych do pomiarów i badań diagnostycznych.
 • Odtworzenie zużytego samojezdnego przenośnika popiołowego PS-2.
 • Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji w Budynku Usług Technicznych oraz nastawni Stacji Uzdatniania Wody.
 • Wymiana dmuchaw wpopiołu dennego wdla bloków 1 i 2.
 • Blok 2 - system monitoringu i regulacji ukladów zawieszenia elementów kotła energatycznego.
 • Dostosowanie obwodów wyprowadzania mocy do wymogów PSE na bloku nr 3.
 • Modernizacja kotła nr 4 w zakresie rusztu komory paleniskowej.
 • Prace montażowe związane z modfernizacją układu pneumatycznego odprowadzania popiołu dennego bloków 1-2.
 • Wymiana rurociągu DN900 ze zbiornika Zatonie.
 • Przygotowanie Elektrowni Turów do pracy po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 9, demontaż elektrofiltra oraz urządzeń bloku nr 9.
 • Modernizacja kotła nr 2 i 3 w zakresie:                     
  - wymiany kolan rurociagów pary wtórnie przegrzanej,
  - głowic napędowych i napinających przenośników węgla ściany tylnej,,
  - zasuw odcinajacych za podajnikami obrotowymi węgla.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Turów.

2012
2013
2014

ASCII

 • Remont bębnów koparkowych i przenośnikowych 
 • Remont przekładni .
 • Remont czerpaków R12 OM 
 • Dostawa sworznia.
 •     Remont bębnów koparkowych i przenośnikowych   
 •     Remont czerpaków R12 OM   
 •     Dostawa osi wg rys. K301-313103.

2a

 • Zmiana konstrukcji kanałów tłocznych wentylatorów powietrza pierwotnego i wtórnego na blok nr 2.
 • Modernizacja ukladu wody do instalacji nawilżania popiołu ze zbiorników retencyjnych.
 • Prace rozbiórkowe budynków i budowli - uwolnienie terenu pod IOS 4-6.
 • Kolektor 1,2 Mpa - wykonanie nowego połączenia kolektora północnego z kolektorem południowym w rejonie bloku nr 6.
 • Modernizacja rurociągów parowych 1,2 Mpa do odbiorców ciepła - PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów oraz pralnia "ELBEST" sp. z o.o.
 • Modernizacja kotła nr 3 w zakresie wykonania oprzyrządowania rurociagów głownych do pomiarów i badań diagnostycznych.
 • Odtworzenie zużytego samojezdnego przenośnika popiołowego PS-2.
 • Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji w Budynku Usług Technicznych oraz nastawni Stacji Uzdatniania Wody.
 • Wymiana dmuchaw wpopiołu dennego wdla bloków 1 i 2.
 • Blok 2 - system monitoringu i regulacji ukladów zawieszenia elementów kotła energatycznego.
 • Dostosowanie obwodów wyprowadzania mocy do wymogów PSE na bloku nr 3.
 • Modernizacja kotła nr 4 w zakresie rusztu komory paleniskowej.
 • Prace montażowe związane z modfernizacją układu pneumatycznego odprowadzania popiołu dennego bloków 1-2.
 • Wymiana rurociągu DN900 ze zbiornika Zatonie.
 • Przygotowanie Elektrowni Turów do pracy po wyłączeniu z eksploatacji bloku nr 9, demontaż elektrofiltra oraz urządzeń bloku nr 9.
 • Modernizacja kotła nr 2 i 3 w zakresie:                     
  - wymiany kolan rurociagów pary wtórnie przegrzanej,
  - głowic napędowych i napinających przenośników węgla ściany tylnej,,
  - zasuw odcinajacych za podajnikami obrotowymi węgla.

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz

2014

2aZabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

2012

2aWykonanie usług monterskich podczas remontu średniego bloku nr 4

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wielkoposki

2013

2aWykonanie remontów bieżących (w tym planowych przeglądów) oraz konserwacji urządzeń cieplno-mechanicznych wraz z ich armaturą i instalacjami, układami pomocniczymi - zakres kotłowy i turbinowy

Dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Dolna Odra

2013
2014

2aPierwszy przegląd główny generatora A w Elektrowni Pomorzany

2a

 • Remont kapitalny części ciśnieniowej kotła OP650050 oraz rurociągów wysokoprężnych łączących kocioł z turbiną bl. 1
 • Remont kapitalny turbozespołu nr 1

Dla MEGAZEC Sp. z o.o.

2014

2aWykonanie modernizacji TG3 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz

Dla MADOR SERWIS

2013
2014

Bieżące utrzymanie ruchu, obsługa wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych, okresowych próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

2aBieżące utrzymanie ruchu, obsługa wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych, okresowych próbobierni w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Dla Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji NYSA

2014

2aBudowa wiaty o konstrukcji stalowej na dz. nr 2/8 na terenie zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych i Stabilizacji Osadów Ściekowych - Zakład nr 1 w Jędrzychowicach