ZARZĄD SPÓŁKI

Paweł Woszczyk
Prezes Zarządu

Marek Poniński
Członek Zarządu ds. Operacyjnych

RADA NADZORCZA

Jan Pilipionek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Ciapała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zdzisław Wnęk - Sekretarz Rady Nadzorczej
Piotr Rutkowski - Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej