Oferujemy prace spawalnicze w zakresie:

 • naprawy, modernizacji i wytwarzania urządzeń podlegających UDT zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wytwarzania, montażu i remontów stalowych konstrukcji budowlanych wg PN-EN 1090 oraz PN-B-06200.

Nadzór nad pracami spawalniczymi sprawuje wykwalifikowana kadra inżynierów (IWE/EWE), technologów (EWT) oraz mistrzów spawalników (EWS) posiadająca kompetencje nadane przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF).

Stosowane kwalifikowane technologie w zakresie spawania:

 • stale niestopowe i niskostopowe z grupy materiałowej 1 (typu S235JRG2, S355J2G3, St45.8, 15Mo3);
 • stale drobnoziarniste ulepszane cieplnie z grupy materiałowej 3 (typu XAR400);
 • stale Cr-Mo z grupy materiałowej 5 (typu 13CrMo4-5, 10CrMo910);
 • stale Cr-Mo(Ni) z grupy materiałowej 6 (typu 14MoV63, X10CrMoVNb91, X20CrMoV12-1);
 • stale ferrytyczne, martenzytyczne z grupy materiałowej 7 (typu X10CrAlSi13);
 • stale austenityczne z grupy materiałowej 8 (typu 1H18N9T, H17N13M2T);
 • stale ferrytyczno – austenityczne z grupy materiałowej 10 (typu DUPLEX);
 • aluminium z grupy materiałowej 21 (Al99,95%).

Stosowane metody spawania:

 • elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG;
 • elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG;
 • elektrodą otuloną;
 • acetylenowo-tlenowe.

Posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa oraz poświadczenie oceny zgodności UDT-CERT w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy. Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzi wykwalifikowany personel posiadający kompetencje nadane przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF).

Ośrodek szkoleniowy spawaczy w „ELTUR-SERWIS” sp. z o.o. organizuje kursy w zakresie spawania metodami:

 • Elektroda otulona (111);
 • MAG (135);
 • TIG (141);
 • Acetylenowo – tlenowe (311).

Kurs podstawowy:

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – 1 500,00 zł.*

Kurs ponadpodstawowy:

 • Spawanie blach i rur spoinami czołowymi – 2 500,00 zł.

Egzaminy odnawiające uprawnienia:

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – 500,00 zł;
 • Spawanie blach i rur spoinami czołowymi – 1 000,00 zł.

*Podane ceny są cenami netto.